Kí tự từ kí tự!!!!

Go down

Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  ♥ Xọn endzồ ♥ on Wed Dec 24, 2008 8:22 am

Lass ơi, cái charac-charac là kí tự từ kí tự , tức là tạo ra kí tự từ những kí tự ấy chứ!!

Sau đey để gọi là phô bày sự hâm mộ của em đối với cák oppa U-kiss, em xin trình bày 1 bài charac-charac(đảm bảo 1-0-2)

.............*I♥️U*........*I♥️U*............
.....*I♥️U*......*I♥️U*......*I♥️U*...
...*I♥️U*..........................*I♥️U*...
....*I♥️U*........................*I♥️U*....
......*I♥️U*.....................*I♥️U*......
........*I♥️U*................*I♥️U*........
............*I♥️U*........*I♥️U*...........
......................*I♥️U*...................
.....*..........*..........*.........*......*......
..........*.........*..........*..........*...... *.
.....*..........*..........*.........*...... ......
....*.........*..........*..........*.
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
...♥️U-kiss♥️..........................♥️U-kiss♥️...
.........♥️U-kiss♥️..............♥️U-kiss♥️..........
.............♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..............
.....*..........*..........*.........*......*...... ....
......*.........*..........*..........*...... *.
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️.....
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️.....
.....*..........*..........*.........*......*...... ....
......*.........*..........*..........*...... *.
...♥️U-kiss♥️....................♥️U-kiss♥️...
....♥️U-kiss♥️..............♥️U-kiss♥️...........
....♥️U-kiss♥️........♥️U-kiss♥️.................
...♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️......................
....♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️......................
...♥️U-kiss♥️........♥️U-kiss♥️................
....♥️U-kiss♥️...............♥️U-kiss♥️.........
....♥️U-kiss♥️.....................♥️U-kiss♥️....
.....*..........*..........*.........*......*...... ...
.......*.........*..........*..........*...... *.
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️......
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️.....
.......................♥️U-kiss♥️............................
.......................♥️U-kiss♥️ .....................
.......................♥️U-kiss♥️ ..................... .
......................♥️U-kiss♥️ .....................
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️......
......♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️..♥️U-kiss♥️.....
.....*..........*..........*.........*......*......
..........*.........*..........*..........*...... *.
.................♥️U-kiss♥️........................
...♥️U-kiss♥️...........♥️U-kiss♥️........
.....♥️U-kiss♥️...........................................
..........♥️U-kiss♥️.............................
...................♥️U-kiss♥️.................... .....
................................♥️U-kiss♥️............
.... ..♥️U-kiss♥️..........♥️U-kiss♥️......... ....
..................♥️U-kiss♥️......................
.....*..........*..........*.........*......*......
..........*.........*..........*..........*...... *.
.................♥️U-kiss♥️......................
.....♥️U-kiss♥️...........♥️U-kiss♥️........
...♥️U-kiss♥️.....................................
...........♥️U-kiss♥️.............................
...................♥️U-kiss♥️....................
...........................♥️U-kiss♥️............
.... ♥️U-kiss♥️..........♥️U-kiss♥️.........
..................♥️U-kiss♥️......................
.....*..........*..........*.........*......*......
..........*.........*..........*..........*...... *.
.....*..........*..........*.........*...... .........
.*.........*..........*..........*.
..............*I♥️U*........*I♥️U*............
.....*I♥️U*......*I♥️U*......*I♥️U*...
...*I♥️U*..........................*I♥️U*...
....*I♥️U*........................*I♥️U*....
......*I♥️U*.....................*I♥️U*......
........*I♥️U*................*I♥️U*........
............*I♥️U*........*I♥️U*...........
......................*I♥️U*...................
avatar
♥ Xọn endzồ ♥
Nông dân

Nữ
Tổng số bài gửi : 13
Age : 28
Đến từ : U-kiss love Incorporation
Nghề nghiệp : Vợ cả của 6 oppa U-kiss
Gia Đình Cùi Bắp : Xọn Xọn endzồ!!!
Registration date : 21/12/2008

Xem lý lịch thành viên http://heavenfarm.bigforumpro.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  ♥ Xọn endzồ ♥ on Wed Dec 24, 2008 8:22 am

Hơi méo một chút nhưng bét nhất là còn làm đc :|45
avatar
♥ Xọn endzồ ♥
Nông dân

Nữ
Tổng số bài gửi : 13
Age : 28
Đến từ : U-kiss love Incorporation
Nghề nghiệp : Vợ cả của 6 oppa U-kiss
Gia Đình Cùi Bắp : Xọn Xọn endzồ!!!
Registration date : 21/12/2008

Xem lý lịch thành viên http://heavenfarm.bigforumpro.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  ♥ Xọn endzồ ♥ on Wed Dec 24, 2008 8:28 am

TIếp theo là 1 kái ở blog của Jin

.....*..........*..........*.........*......
..........*.........*..........*..........*.
.......♥️DBSK♥️..♥️DBSK..............
.......♥️DBSK♥️.....♥️DBSK♥️.........
.......♥️DBSK♥️........♥️DBSK♥️......
.......♥️DBSK♥️........♥️DBSK♥️......
.......♥️DBSK♥️........♥️DBSK♥️......
.......♥️DBSK♥️........♥️DBSK♥️......
.......♥️DBSK♥️.....♥️DBSK♥️.........
.......♥️DBSK♥️..♥️DBSK♥️............
.....*..........*..........*.........*......
..........*.........*..........*..........*.
.......♥️DBSK♥️..♥️DBSK♥️............
.......♥️DBSK♥️.......♥️DBSK♥️.......
.......♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️........
.......♥️DBSK♥️.♥️DBSK♥️.............
.......♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️........
.......♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️........
.......♥️DBSK♥️.......♥️DBSK♥️.......
.......♥️DBSK♥️..♥️DBSK♥️............
.....*..........*..........*.........*......
..........*.........*..........*..........*.
.................♥️DBSK♥️...................
......♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️........
....♥️DBSK♥️................................
............♥️DBSK♥️........................
.....................♥️DBSK♥️...............
.............................♥️DBSK♥️.......
.....♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️.........
..................♥️DBSK♥️..................
.....*..........*..........*.........*......
..........*.........*..........*..........*.
.......♥️DBSK♥️........♥️DBSK♥️.....
.......♥️DBSK♥️......♥️DBSK♥️.......
.......♥️DBSK♥️....♥️DBSK♥️.........
.......♥️DBSK♥️..♥️DBSK♥️...........
.......♥️DBSK♥️...♥️DBSK♥️..........
.......♥️DBSK♥️.....♥️DBSK♥️........
.......♥️DBSK♥️.......♥️DBSK♥️......
.......♥️DBSK♥️.........♥️DBSK♥️....
.....*..........*..........*.........*......
..........*.........*..........*..........*.
..........*I♥️U*.....*I♥️U*............
.....*I♥️U*....*I♥️U*....*I♥️U*...
...*I♥️U*.....................*I♥️U*...
....*I♥️U*...................*I♥️U*....
......*I♥️U*...............*I♥️U*......
........*I♥️U*...........*I♥️U*........
............*I♥️U*....*I♥️U*...........
..................*I♥️U*...................
.....*...........*...........*..........*.......
...........*..........*...........*...........*.
.......♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️.......
.......♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️.......
..................♥️TVXQ♥️.................
..................♥️TVXQ♥️.................
..................♥️TVXQ♥️.................
..................♥️TVXQ♥️.................
..................♥️TVXQ♥️.................
..................♥️TVXQ♥️.................
.....*...........*...........*..........*.......
...........*..........*...........*...........*.
..♥️TVXQ♥️................♥️TVXQ♥️..
...♥️TVXQ♥️..............♥️TVXQ♥️...
....♥️TVXQ♥️............♥️TVXQ♥️....
.....♥️TVXQ♥️..........♥️TVXQ♥️.....
......♥️TVXQ♥️........♥️TVXQ♥️......
........♥️TVXQ♥️....♥️TVXQ♥️........
..........♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️..........
...............♥️TVXQ♥️................
.....*...........*...........*..........*.......
...........*..........*...........*...........*.
.♥️TVXQ♥️..................♥️TVXQ♥️.
.....♥️TVXQ♥️..........♥️TVXQ♥️.....
..........♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️..........
...............♥️TVXQ♥️..................
..........♥️TVXQ♥️♥️TVXQ♥️..........
.....♥️TVXQ♥️..........♥️TVXQ♥️.....
...♥️TVXQ♥️...............♥️TVXQ♥️..
.♥️TVXQ♥️..................♥️TVXQ♥️.
......*...........*...........*..........*.......
...........*..........*...........*...........*.
..............♥️TVXQ♥️..................
....♥️TVXQ♥️..........♥️TVXQ♥️.....
...♥️TVXQ♥️.............♥️TVXQ♥️...
..♥️TVXQ♥️...............♥️TVXQ♥️..
..♥️TVXQ♥️...............♥️TVXQ♥️..
...♥️TVXQ♥️.............♥️TVXQ♥️...
....♥️TVXQ♥️...........♥️TVXQ♥️....
..............♥️TVXQ♥️.....♥️TVXQ♥️..
......*...........*...........*..........*.......
...........*..........*...........*...........*.
avatar
♥ Xọn endzồ ♥
Nông dân

Nữ
Tổng số bài gửi : 13
Age : 28
Đến từ : U-kiss love Incorporation
Nghề nghiệp : Vợ cả của 6 oppa U-kiss
Gia Đình Cùi Bắp : Xọn Xọn endzồ!!!
Registration date : 21/12/2008

Xem lý lịch thành viên http://heavenfarm.bigforumpro.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  Táo_sshi on Wed Dec 24, 2008 8:31 am

Ô
Thế blog của mình cũng đc công khai ở đey ah!~~~
Thanx ss Xọn!!!

_________________
Đọc rulez kĩ vào nhá!!!
Không đọc ta không tha đâu!!!~~~Aja fighting~~~

Táo_sshi
[H.O.S] P-Admin

Nữ
Tổng số bài gửi : 808
Age : 22
Đến từ : Phòng tắm nhà KEY, gầm giường nhà Sungmin, trên nệm nhà Ho
Nghề nghiệp : Vợ của YunHo, Kim Bum, KEY, SungMin...vân vân...ông xã YunHo, bồ nhí HyungJun
Gia Đình Cùi Bắp : DbSk ~~ FoReVeR lOvE ~~ tOmOrRoW nEvEr DiE
Registration date : 18/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://chocomilk-world.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  ¶-¶Σ ¶-¶Σ on Wed May 06, 2009 10:01 am

Mấy cái charac-charac của ♥️ Xọn endzồ ♥️ đẹp zwx !!!
avatar
¶-¶Σ ¶-¶Σ
¤ Huyền Thoại ¤

Nam
Tổng số bài gửi : 410
Age : 21
Đến từ : Ếch nhái Company
Nghề nghiệp : poster nghiệp dư
Gia Đình Cùi Bắp : dua nao cung cui
Registration date : 24/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://heavenfarm.bigforumpro.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  MútzChoènChoẹt on Wed May 20, 2009 9:13 pm

cái chữ ký của thằng hêhe nhỏ quá chả thấy chữ gi`@_@
avatar
MútzChoènChoẹt
Chủ trang trại

Nam
Tổng số bài gửi : 51
Age : 22
Đến từ : Đồng Tính Hội :x
Nghề nghiệp : Chai Ve =))))
Gia Đình Cùi Bắp : cùi
Registration date : 28/02/2009

Xem lý lịch thành viên http://lauxanh.us

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  ŠÜŽŸ on Wed May 27, 2009 1:52 pm

Mấy cái này được đoá :face:
avatar
ŠÜŽŸ
Quan tứ phẩm

Nam
Tổng số bài gửi : 179
Age : 21
Đến từ : Không cần biết
Nghề nghiệp : Học sinh
Gia Đình Cùi Bắp : 1ss
Registration date : 07/05/2009

Xem lý lịch thành viên http://heavenfarm.bigforumpro.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kí tự từ kí tự!!!!

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết